AMONALIC DUO SIRUP

Liên hệ


Acid clavulanic trong Amonalic ngăn chặn cơ chế kháng thuốc bằng cách phong bế enzym beta lactamase kết hợp với Amoxicillin tạo ra kháng sinh phổ rộng được sử dụng rộng rãi tại bệnh viên và các trung tâm y tế. Amonalic có tác dụng kháng khuẩn rộng.