Đại tràng TURASAN

Giá gốc: 385,000 đ

373,000 đ - 3%


TURASAN2
Cải thiện hoàn toàn chức năng đại tràng, hệ tiêu hóa.
Hỗ trợ giảm viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt.