Muối ớt hột - Tây Ninh

15,000 VND


70-05
Dùng chấm trái cây