Muối ớt hột - Tây Ninh

15,000 đ


70-05
Dùng chấm trái cây