Nấm Linh Chi Non Đà Lạt KCV (Loại Nguyên Tai)

750,000 đ


DTHT01
Nấm Linh chi còn gọi là nấm trường thọ, Nấm Linh chi có chứa nhiều nguyên tố khoáng.