Nấm Linh Chi Non Đà Lạt KCV (Loại Nguyên Tai)

750,000 VND


DTHT01
Nấm Linh chi còn gọi là nấm trường thọ, Nấm Linh chi có chứa nhiều nguyên tố khoáng.