Nấm Linh Chi Non Đà Lạt KCV (Loại Thái Lát)

750,000 VND


DTHT02
Nấm Linh chi còn gọi là nấm trường thọ, Nấm Linh chi có chứa nhiều nguyên tố khoáng.